ADS-TEC Energy en JOLT Energy verdiepen langdurige samenwerking met uitrol doelstellingen voor een ultrasnel laadnetwerk in stadscentra

NÜRTINGEN, Duitsland – 17 mei 2023 – ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), een toonaangevende internationale fabrikant van op batterijopslag gebaseerde platform oplossingen, en JOLT Energy kondigden vandaag een uitbreiding aan van hun langdurige samenwerking om ultrasnelle laadstations te implementeren in grote steden in Europa en de Verenigde Staten. JOLT heeft al een groot aantal systemen met dubbele cijfers besteld voor 2023 en er worden nog meer bestellingen verwacht ter ondersteuning van het uitrolplan van JOLT. De samenwerking weerspiegelt de sterke vraag naar een snelle, gemakkelijke laadervaring, vooral in binnensteden.

De batterij gebufferde ultrasnelle laadoplossingen van ADS-TEC Energy leveren een laadvermogen tot 320 kW in energie-netten met een beperkt vermogen en lage spanning, zonder dat het net hoeft te worden uitgebreid. Het wachten op uitbreiding van het netwerk kan maanden duren, en in steden is er meestal geen ruimte voor elektrische onderstations. Laadstations van ADS-TEC Energy kunnen daarentegen snel worden geïntegreerd in bestaande locaties met een minimale voetafdruk. De ADS-TEC Energy stations ondersteunen niet alleen het net, maar slaan ook overtollige hernieuwbare energie op, zodat deze beschikbaar blijft voor opladen en andere doeleinden. Zo worden de laadstations energieplatforms die een duurzaam energiebeheer van de locatie mogelijk maken voor de exploitanten en het snelladen voor de bestuurders van elektrische voertuigen.

In Duitsland zet JOLT al meer dan een jaar ADS-TEC Energy ChargeBox ultrasnelle laadsystemen in. De systemen zijn voornamelijk geïnstalleerd in grootstedelijke gebieden en worden vaak gebruikt door bestuurders van elektrische voertuigen. Bij een JOLT-laadpunt met een hoog gebruik is een wekelijkse gemiddelde bezetting van meer dan 60% gebruikelijk, en deze tendens neemt toe. Het bedrijf versnelt nu aanzienlijk het uitrol tempo van snellaadstations om aan de grote vraag te voldoen. “De toetreding van een infrastructuurinvesteerder tot JOLT toont aan dat exponentieel groeiende snellaadnetwerken worden erkend als een essentiële factor voor de grootschalige elektrificatie van stedelijk vervoer”, aldus Maurice Neligan, CEO van JOLT Energy.

Thomas Speidel, CEO van ADS-TEC Energy: “We zijn verheugd om onze strategische samenwerking met JOLT verder te verdiepen om onze gemeenschappelijke doelstelling na te streven: Ultrasnel laden op bijna elke locatie. Vooral in binnensteden is er meestal een gebrek aan de vereiste netcapaciteit en is er weinig beschikbare ruimte. Dit is precies waar onze laadoplossingen bij uitstek geschikt voor zijn, omdat ze ultrasnel laden mogelijk maken ondanks stroombeperkte netaansluitingen, weinig ruimte innemen en eenvoudig te installeren zijn. Met hun grote batterijopslagcapaciteit en multifunctionaliteit zijn ze een waardevol platform voor de energietransitie.”

Over ADS-TEC Energie

ADS-TEC Energy plc, een in Ierland opgerichte en op de NASDAQ genoteerde naamloze vennootschap (“ADS-TEC Energy”), fungeert als holdingmaatschappij voor ADS-TEC Energy GmbH, onze in Duitsland opgerichte werkmaatschappij (“ADSE GM”) en ADS-TEC Energy Inc, een Amerikaanse dochteronderneming van ADS-TEC Energy GmbH (“ADSE US” en samen met ADS-TEC Energy en ADSE GM, “ADSE”). Op basis van meer dan tien jaar ervaring met lithium-iontechnologieën ontwikkelt en produceert ADS-TEC Energy oplossingen voor batterijopslag en snellaadsystemen, inclusief hun energiebeheersystemen. Zijn op batterijen gebaseerde snellaadtechnologie stelt elektrische voertuigen in staat om ultrasnel te laden, zelfs op netten met een laag vermogen, en heeft een zeer compact ontwerp. Het werd onlangs door de president van de Bondsrepubliek Duitsland genomineerd voor de Duitse Toekomstprijs en in 2022 opgenomen in de “Circle of Excellence”. De hoge kwaliteit en functionaliteit van de batterijsystemen zijn te danken aan een bijzonder diepgaande ontwikkeling en eigen productie. Met zijn geavanceerde systeemplatforms is ADS-TEC Energy een waardevolle partner voor de auto-industrie, OEM’s, nutsbedrijven en laadbedrijven.

Meer informatie: ads-tec-energy.com.

Over JOLT Energy

JOLT Energy, een in 2018 opgerichte Charge Point Operator (CPO) uit München, biedt ultrasnel laden aan bestuurders in Europese en Noord-Amerikaanse steden. De laadinfrastructuur van JOLT kan voertuigen tot 200 km opladen in slechts 10 minuten, dankzij een vermogen van maximaal 320 kW. De kerndeskundigheid van het bedrijf ligt in de ontwikkeling, financiering en exploitatie van laadinfrastructuur op het raakvlak van energieproductie en -distributie. JOLT werkt samen met verschillende bedrijven zoals tankstations of supermarkten om ultrasnel laden in de stad mogelijk te maken. De laadstations zijn voorzien van een geïntegreerde batterijopslag, waardoor ze kunnen worden aangesloten op het standaard laagspanningsnet zonder dat uitgebreide netuitbreidingen nodig zijn. Het oplaadnetwerk van JOLT dient als een intelligent energieopslagsysteem dat vraag en aanbod van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in realtime in evenwicht kan houden, waardoor het net wordt gestabiliseerd en extra inkomstenstromen worden gecreëerd. De aanpak van het bedrijf beantwoordt niet alleen aan de vraag naar ultrasnel laden van zijn klanten en partners, maar ondersteunt ook de wereldwijde overgang naar een duurzaam, volledig elektrisch vervoerssysteem.

Meer informatie: www.jolt.energy

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de “safe harbor”-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Woorden als “verwachten”, “schatten”, “project”, “budget”, “voorspellen”, “voornemen”, “plannen”, “kunnen”, “zullen”, “kunnen”, “zouden”, “geloven”, “voorspellen”, “potentieel”, “voortzetten” en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om dergelijke toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen over onze verwachtingen met betrekking tot toekomstige prestaties en de verwachte timing van bepaalde commerciële activiteiten.

Er zijn een aanzienlijk aantal factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verklaringen in dit persbericht, waaronder: de impact van de COVID-19 pandemie, geopolitieke gebeurtenissen waaronder de Russische inval in Oekraïne, macro-economische trends waaronder veranderingen in inflatie of rentevoeten, of andere gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben op de algemene economie, onze activiteiten en die van onze klanten en leveranciers, onder meer door verstoringen van de toeleveringsketen en kostenstijgingen; onze beperkte operationele geschiedenis als beursgenoteerd bedrijf; onze afhankelijkheid van een wijdverspreide aanvaarding en adoptie van EV’s en de toegenomen installatie van laadstations; onze huidige afhankelijkheid van de verkoop aan een beperkt aantal klanten voor het grootste deel van onze inkomsten; de algemene vraag naar het opladen van EV en de mogelijke verminderde vraag naar EV indien overheidskortingen, belastingkredieten en andere financiële stimulansen worden verminderd, gewijzigd of geëlimineerd of indien overheidsmandaten om het gebruik van EV te verhogen of het gebruik van voertuigen aangedreven door fossiele brandstoffen te verminderen, rechtstreeks of onrechtstreeks via opgelegde limieten op koolstofemissies, worden verminderd, gewijzigd of geëlimineerd; onderbrekingen in de toeleveringsketen en kostenstijgingen; onverwachte vertragingen bij de introductie van nieuwe producten; ons vermogen om onze activiteiten en ons marktaandeel in Europa en de VS uit te breiden; de gevolgen van de concurrentie; de gevolgen van de invoering van nieuwe producten; ons vermogen om onze activiteiten en ons marktaandeel in Europa en de VS; de effecten van concurrentie; wijzigingen in de normen voor energieopslag in batterijen; en het risico dat onze technologie onopgemerkte gebreken of fouten vertoont.

Aanvullende risico’s en onzekerheden die onze financiële resultaten kunnen beïnvloeden zijn opgenomen onder “Punt 3. Belangrijke informatie – 3.D. Risicofactoren” in ons jaarverslag op Form 20-F dat op 11 mei 2023 bij de Securities and Exchange Commission (de “SEC”) is ingediend en beschikbaar is op onze website https://www.ads-tec-energy.com/en/company/invest en op de website van de SEC op www.sec.gov. Aanvullende informatie zal ook worden verstrekt in andere documenten die wij van tijd tot tijd bij de SEC indienen. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op informatie waarover wij beschikken op de datum van dit persbericht, en wij nemen geen enkele verplichting op ons om de verstrekte toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen die zich voordoen of omstandigheden die zich voordoen na de datum waarop ze zijn verstrekt, weer te geven, behalve indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

Media Contacten

JOLT Energy:
Martin Betzold
Hoofd merk, marketing en communicatie
E-mail: martin.betzold@jolt.energy
Telefoon: + 49 (0) 174 3397 244
www.jolt.energy

ADS-TEC Energy Verenigde Staten:
Stephannie Depa
Breakaway Communications
sdepa@breakawaycom.com
+1 530-864-0136

ADS-TEC Energy Europe:
Dennis Müller
SVP Product Marketing & Communicatie
press@ads-tec-energy.com

Martin-Betzold.jpg

Vragen? Neem contact op!

Martin Betzold

Director Brand, Marketing & Communications

Facebook
Twitter
LinkedIn