Voorwaarden en Condities

Lees deze voorwaarden (“voorwaarden”, “voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u www.jolt.energy (“website”, “dienst”) gebruikt die wordt beheerd door Jolt Energy Limited (“JOLT”).

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te gebruiken, verklaart u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en gelezen en dat u ermee instemt ze na te leven. Indien u niet aan deze voorwaarden gebonden wilt zijn, wordt u geadviseerd de website dienovereenkomstig te verlaten. JOLT verleent alleen gebruik van en toegang tot deze website, haar producten en haar diensten aan diegenen die de voorwaarden ervan hebben aanvaard.

Privacybeleid

Voordat u onze website verder gebruikt, raden wij u aan ons privacybeleid met betrekking tot het verzamelen van gebruikersgegevens te lezen. Het zal u helpen onze praktijken beter te begrijpen.

Intellectueel eigendom

U gaat ermee akkoord dat alle materialen, producten en diensten op deze website eigendom zijn van JOLT, haar filialen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers met inbegrip van alle auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendommen. U stemt er ook mee in dat u het intellectuele eigendom van JOLT op geen enkele manier zult reproduceren of herverdelen.

Gebruikersaccounts

Als gebruiker van deze website kan u worden gevraagd zich bij ons te registreren en privé-informatie te verstrekken. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie, en u bent verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van uw identificatiegegevens. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord.

Als u denkt dat er mogelijke problemen zijn met betrekking tot de veiligheid van uw account op de website, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte, zodat we ze kunnen aanpakken.

Wij behouden ons alle rechten voor om naar eigen goeddunken accounts te beëindigen, inhoud te bewerken of te verwijderen en bestellingen te annuleren.

Toepasselijk recht

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat de wetten van de Republiek Ierland, zonder rekening te houden met beginselen van conflictenrecht, van toepassing zijn op deze voorwaarden en bepalingen, of enig geschil van welke aard dan ook dat zou kunnen ontstaan tussen JOLT of haar zakelijke partners en medewerkers en u.

Geschillen

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met uw bezoek aan deze website of met producten die u bij ons koopt, zal worden beslecht door een staats- of federale rechtbank in Dublin en u stemt in met de exclusieve jurisdictie en locatie van deze rechtbanken.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord JOLT en haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren en JOLT schadeloos te stellen voor juridische claims en eisen die kunnen voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van onze diensten. Wij behouden ons het recht voor onze eigen juridisch adviseur te kiezen.

Beperking van de aansprakelijkheid

JOLT is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van uw misbruik van onze website.

JOLT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde aan te passen, te wijzigen en te veranderen. Wij zullen onze gebruikers via e-mail op de hoogte brengen van deze wijzigingen. Deze overeenkomst is een afspraak tussen JOLT en de gebruiker, en zij vervangt en vervangt alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van deze website.