Afdruk

Informatie overeenkomstig afdeling 5 TMG
Jolt Energy Limited

Adres:
6e verdieping
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ierland

en

Baierbrunnerstr. 23
81379 München
Duitsland

Contact:
Telefoon: +49 89 493 13405
E-mail: info@jolt.energy

Vertegenwoordigd door:
Maurice Neligan, CEO

CRO Nummer:
643094

Website Ontwikkeling:
groves.digital | Hamburg

Kennisgeving van aansprakelijkheid

Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte sites zijn uitsluitend de exploitanten ervan verantwoordelijk.

Jolt Energy Group streeft er voortdurend naar haar website actueel, correct en volledig aan te bieden. Het optreden van fouten kan echter niet volledig worden uitgesloten. Jolt Energy Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, noch voor de juistheid van de inhoud, noch voor de volledigheid van de op haar website geplaatste informatie, tenzij de fouten opzettelijk of door grove nalatigheid zijn aanvaard. Dit heeft betrekking op mogelijke schade van derden van zowel materiële als immateriële aard, die door het gebruik van deze website wordt veroorzaakt.

Onze website kan zonder ons medeweten door een andere website via een hyperlink worden verbonden. Jolt Energy Group is niet verantwoordelijk voor verklaringen, inhoud of enig verband met Jolt Energy Group in websites van derden.